top of page

Barierki Ochronne


Barierki ochronne, barierki koncertowe, barierki zaporowe, barierki zomo, barierki lekkie, wynajem barierek.  

 

Niezbędne przy zabezpieczeniu wszelkiego rodzaju imprez, od masowych po inne, zapewniające maksimum bezpieczeństwa zarówno artystom jak i publiczności. Można ustawiać je na nierównym terenie zachowując połączenie przy zmianie poziomu podłoża. Kształt nóżek został tak zaprojektowany, aby ułatwić obracanie barierek. Dzięki temu możliwe jest dokonanie prawie całkowitego obrotu, wykonując skręt o żądanym kącie załamania.

 

Dodatkową funkcją ogrodzenia jest powierzchnia reklamowa - zamocowanie na nim banerów nie sprawi żadnych trudności.

 

Posiadamy 1500mb barierek ochronnych lekkich i 500mb barierek ochronnych ciężkich, zaporowych zomo. Wynajem barierek zabezpieczających z transportem i pełną obsługą techniczną. 
 

Ciężka-sceniczna-przeciwtlumowa 
Barierki ochronne ciężkie 1,35m x 1,35m oraz 1,25m x 1,25m
z podestem z blachy antypoślizgowej
i odpowiednimi wyporami, waga około 60kg. Używane są do zabezpieczenia miejsc szczególnie narażonych na duży napór publicznośœci. System ich montażu gwarantuje niezawodność barierek przy ekstremalnie dużych obciążeniach. 
Barierki Zaporowe Lekkie Przestawne
Barierki ochronne lekkie 2m x 1,20m waga około 20kg. Charakteryzują się stabilna konstrukcją oraz dużą wytrzymałoœścią. Są idealne do wygradzania parkingów, boków sceny, sektorów i ogródków piwnych. Znajdują zastosowanie przy organizacji imprez motoryzacyjnych oraz biegów ulicznych. Konstrukcja barierek pozwala na ustawienie ich nawet w bardzo nierównym terenie z zachowaniem pełnych właœciwoœci zabezpieczających. Zastosowany system łączenia uniemożliwia rozpięcie ich osobom niepowołanym.
DJ - PREZENTER   ,   KOMPLEKSOWA OBSŁUGA IMPREZ   ,   EVENT PRODUCTIONS
bottom of page